YÖNETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Karadeniz Holding, Kalite, Çevre, Sağlık, Güvenlik, Emniyet ve Bilgi Güvenliği ile Uyum, İş Etiği Kuralları ve Uygulamaları konularında sürdürülebilir, bilinçli, dürüst ve şeffaf bir yönetişim anlayışına sahiptir. Şirketimiz bu yönetişim anlayışını iş süreçlerine ve operasyonlarına adapte ederken; yerel ve uluslararası toplum, yasal ve diğer otoriteler, ekosistem ve biyoçeşitlilik, iş ortakları, tedarikçiler ve altyüklenicileri, finans kuruluşları, sigorta şirketleri, bağımsız ve tarafsız denetçiler gibi çok çeşitli paydaşlarına karşı sorumluluk sahibidir.

Global bir yönetişim anlayışına sahip olan Karadeniz Holding, faaliyet gösterdiği tüm lokasyonlarda, şirketin sahip olduğu disiplin, motivasyon, sistematik yaklaşım ile operasyonlardan kazanılan değeritüm yaşam döngüsünü gözeterek en üst düzeye getirmek ve paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak için stratejiler geliştirir. Stratejilerin uygulanması, süreçlerin ve operasyonların işletilmesinde hedefler oluşturur, bu hedeflerin gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve iş performansının arttırılması için, şirket risklerini ve fırsatlarını da dikkate alarak yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesini sağlar.

Bu iyileştirme çabalarını, faaliyet gösterilen tüm tesisler, tersaneler, çalışma lokasyonları ile etki edilen tüm ekosistemlerde, üst yönetim sorumluluğu ve desteği ışığında, değer zincirimizin tüm kademelerinde bulunan paydaşların iş birliği ve katılımı ile gerçekleştirir.

Karadeniz Holding’in şirket kültürü, “Önce İnsan” felsefesine dayanmaktadır. İnsana verilen değer, çalışanlarla ile sınırlı kalmaz; taşeronlar, ziyaretçiler ve faaliyetlerin bulunduğu tüm coğrafyalardaki paydaşlarının sağlık ve güvenlik açısından eşit imkanlara sahip olmasına/korunmasına özen gösterir. Tüm çalışanların ve paydaşların organizasyon ile birlikte öğrenen, gelişen ve üreten bireyler olması için girişimlerde bulunur. Çalışanlarının fikirlerine değer verir, organizasyonun gelişmesine katkıda bulunmalarını teşvik eder.

Karadeniz Holding, enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmayı, çevresel ve sosyal etkileri kontrol altına alarak en aza indirmeyi, çevresel sürdürülebilirlik ve iş hedefleri arasındaki dengeyi sağlamak için en iyi gayreti göstermeyi taahhüt ederek çevreyi korumanın, sürdürülebilir başarının anahtarı olduğuna inanmaktadır.

Kalite, Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirlik, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Politikalarımıza ulaşmak için tıklayınız.

Kalite, Çevre, İş Sağlığı Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikalarımıza ulaşmak için tıklayınız.
İstanbul OFİS

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ OFİS

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

İstanbul Office

Merkez Mahallesi
Develi Caddesi No:14
34406, Kağıthane
İstanbul, TÜRKİYE

DUBAİ Office

Almas Tower 19A Jumeirah
Lakes Towers PO Box
488013 Dubai,
Birleşik Arap Emirlikleri

Copyright © 2023 Karadeniz Holding